Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobrovolný domácí úkol - příprava na písemnou práci

1.  Přiřaďte ke každému přejatému slovu  obor, v němž se užívá:

autobiografie ______                      a) výpočetní technika

grafologie  ______                          b) hudba

freska _________                           c) literatura

monitor  _________                       d) politika

premiér ______                               e) výtvarné umění

slogan __________                         f) sport

allegro ______                                g) psychologie

kouč __________                           h) reklama                                                                                   

                                                                              

2. „U většiny novinářů referujících o kauze Národní park Šumava nenaleznete ani zrnko vlastního úsudku, novináři totiž jen jednostranně a bezmyšlenkovitě opakují interpretaci Správy parku. Ani jim zvlášť nevadí, že si tato interpretace v mnohém protiřečí a místy postrádá elementární logiku.“

 

Které české vyjádření by nejlépe vystihlo slovo „kauza“:  ____________________

Významu slova „elementární“ nejlépe odpovídá české:   a) výchozí    b) základní   c) zásadní  d) důsledný     

 

3. „V souvislosti s  výročím narození Jana Wericha se objevilo v tisku jméno herečky Jaroslavy Adamové. Tato dáma patří k oné generaci, která si velmi střeží své soukromé teritorium, a proto nechce rozšiřovat řady vydaných hereckých memoárů, jak tomu činí řada jejích kolegů v pokročilém věku.“

 

Synonymem spojení „výročí narození“ je „jubileum“. Uveďte jej v tvaru vhodném do věty: ________________

Uveďte česká synonyma:  teritorium  _________________   kolega ____________________

Význam slova „memoáry“ nejlépe nahradí výraz:   a) zápisky  b) deníky   c) paměti   d) životopisy          

Ze slova „generace“ utvořte přídavné jméno a užijte je ve vhodném slovním spojení:

                                        ____________________________________                                                              

4. Rozhodněte, zda jsou uvedené texty bez pravopisné nebo mluvnické chyby :

a) ano   b) ne       Dohodli se na přesném datumu konání další schůzky.

a) ano   b) ne       Okresní poliklinika bude uzavřena kvůli havarijnímu stavu.

a) ano   b) ne       Znovu obšírně informovat o významu díla  tohoto génia by bylo zřejmě zcela zbytečné.

a) ano   b) ne       Egyptské vykopávky najdete v mnoha evropských muzejích.

a) ano   b) ne       Zlatou medaily za skoky na lyžích získal na olympiádě jen jediný Čech, Jiří Raška.

a) ano   b) ne       Podle Odyssea, hrdiny trojské války, nazýváme strastiplnou cestu odyseou.                          

 a) ano   b) ne      Nemohli jsme najít cestu z labirintu ani podle přiloženého schématu.                                     

 

7. Která řada přejatých slov je bezchybná:   

                       a) biograf, dekret, tůra, hydrant      b) kurz, bonsaj, penicilin, lirika  

                    c) rugby, cyklistika, file, kúra           d) skútr, pyramida, pyžamo, dyslexie                                     

 

8. Doplňte správné tvary:

Prvoci patří mezi jednobuněčné (organismus) _________________. Koupíme mamince tuhle červenou (orchidea) _________________. Nemusíš se spokojit jen s (minimum) _________________. V (akvárium – mn.č.) _________________ se proháněla hejna rybek. Použití (sérum) ___________ proti (leukémie)___________nebylo účinné. Prodáváme fotografická i jiná (album) ____________.  Mnoho ušlechtilých (idea) _____________ bylo zneužito. Vývoj člověka prošel několika (stadium) _____________. Ze sopky vytékaly proudy (magma) ________________. Děti si ze sněhu postavili věrnou (kopie) __________ (iglú) ____________. Mnozí (génius) _____________ byli podivíni.                                                          

 

9. Doplňte správné tvary vlastních jmen:

Viděli jsme Labutí jezero od (Čajkovskij) ________________________. Četl jsi (Romeo a Julie) ____________________ od (Shakespeare) ____________________? Svůj koncert věnoval slavnému (Paganini) ____________. Atentát na indického vůdce (Gándhí) ________________________ otřásl celou světovou veřejností. (Daidalos) _____________  se podařilo uniknout z krétského vyhnanství. Japonsko je s Jižní (Korea) ____________ spojeno trajektem. Nejznámějším románem (Tolstoj) _____________ je Vojna a mír. Hlavním městem (Guinea) ____________ je Konakry. Herec Silvestr Stalone ztvárnil roli (Rocky) ____________. V (Ovidius) ____________ najdeme pokladnici milostných veršů. Italu (Marconi) _______________ byla udělena Nobelova cena za vývoj bezdrátové telegrafie. Na cestě potkávala (Herkules) ________________ řada nebezpečí

 

 

 

Prémie: Přejaté slovo „servis“ užijte ve třech různých významech (lze měnit tvary slova):

___________________________     _____________________________     _____________________________